ETUSIVU
UUTISET JA AJANKOHTAISTA
SRY
- Historia ja säännöt
- Alaosastot ja kerhot
- Rottishovi
- Julkaisut
- Lomakkeet
JÄSENYYS
ROTTWEILER
TOIMINTA
TULOKSET
PENTUVÄLITYS
TAPAHTUMAT
LINKIT
YHTEYSTIEDOT
PÄIVITYKSET
YHTEISTYÖKUMPPANIT

Royal Canin
LOMAKKEET JA SÄÄNNÖT


KASVATUS

• kennelnimianomus PDF
• jalostussuunnitelma XLS
• ilmoitus pentulistalle DOC


ULKOMUOTO

• ulkomuodontarkastuslomake PDF
• ulkomuodontarkastuskoodit  DOC / PDF


KOULUTUS JA KILPAILEMINEN

• koulutusapurahahakemus XLS
• koulutusapurahasäännöt DOC
• IFR IPO MM-joukkueen valintasääntö DOC
• ulkomailla kilpailevien edustusjoukkuesopimus DOC
• AD-säännöt PDF
• TOKO-mestaruuskilpailun sääntö PDF


TUKITAPAHTUMAT

• varainkeruutapahtumien järjestämisohje DOC
• varainkeruutapahtumailmoitus (ennen tapahtumaa) DOC
• varainkeruutapahtumalomake (tapahtuman jälkeen) XLS


NÄYTTELYT JA KILPAILUT

• Kellokisan ja erikoisnäyttelyn tappiotakuu DOC / PDF
• Kello- ja mestaruuskisan talousarviomalli XLS / PDF
• Erikoisnäyttelyn budjettimalli XLS / PDF
• Erikoisnäyttelyn järjestämisohje alaosastoille ja kerhoille DOC
• Kello- ja mestaruuskilpailujen järjestämisohje alaosastoille ja kerhoille DOC
• Kello- ja mestaruuskilpailun hakemus DOC


PALKINNOT
Kiertopalkintosäännöt:
• kevätkokouksessa jaettavat kiertopalkinnot - PDF
• Kello- ja mestaruuskilpailuissa jaettavat kiertopalkinnot PDF 


LEIRIT

• valtakunnallisten leirien tappiotakuu DOC
valtakunnalliset leirit ja niiden tappiotakuu
• leiribudjettipohja XLS
• omistajakurssin palautelomake DOC 

• SRY:n jäsenlomake  DOC


YHDISTYS

• km-korvauslomake XLS
• kulukorvauslomake XLS / PDF
• tilinpäätösmallit XLS / PDF
• toimintamäärärahalomake DOC
toimintamäärärahaperusteet
• SRY ansiomerkkien säännöt DOC
• SRY ansiomerkkianomuslomake DOC 


ALAOSASTOILLE MAKSETTAVAN TOIMINTAMÄÄRÄRAHAN PERUSTEET

ALAOSASTOJEN JA KERHOJEN TOIMINTAMÄÄRÄRAHAN JAKOPERUSTEENA OLEVA ERI TOIMINNOISTA KERTYVÄ PISTEYTYS
   
Jäsenmäärään perustuva palautus alaosastoille 1,50 € / varsinainen jäsen.  
Laskenta-ajankohta 01.11.20XX - 30.10.20XX  
  pistettä
- koulutuskerta/ osallistunut kouluttaja/max 4 koul/kerta 20
- ensimmäinen hyväksytty BH- tai koetulos/ rottweiler 100
- kerhoilta/ osallistuja 5
- ulkomuodontarkastus/ rottweiler 200
- luonnetesti/ rottweiler 200
- MH-kuvaus, Ad-koe/osallistunut rottweiler 200
- PK-koe/ osallistunut koira 10
- talkoopäivä (SRY:n hyväksi tehty talkootyö) 200
 


TOIMINTAMÄÄRÄRAHALOMAKE


Toimintamääräraha alaosastoille ja kerhoille
SRY tukee alaosastojen toimintaa maksamalla niille jokaisesta alaosaston varsinaisesta jäsenestä (ei perhejäsenestä) jäsenmaksupalautusta 1.50 euroa. Toiminnan perusteella maksettavan tuen perusteista päätetään vuosittain erikseen. Kunakin vuonna jaetaan ennalta vuosikokouksessa päätetty summa eri toiminnoista kertyneiden pisteiden mukaan.
SRY:n rahastonhoitaja maksaa toimintamäärärahan alaosaston tilille kerran vuodessa. Toimintailmoitus palautetaan huolellisesti täytettynä SRY:n rahastonhoitajalle 15.11. mennessä. Täytetyt lomakkeet on saatava alaosastoilta hyvissä ajoin, jotta maksut ehditään suorittaa ennen vuoden vaihdetta (kirjanpidollisesti tärkeää sekä SRY:lle että alaosastolle). HUOM! Myöhästynyt alaosasto jää sinä vuonna maksun ulkopuolelle.
Toimintamäärärahaan oikeuttavat tapahtumat tulee olla avoimia kaikille jäsenille. Niistä tulee ilmoittaa Rottweilerlehden tai jäsentiedotteen avulla. SRY voi tarvittaessa pyytää lisätietoa tapahtumasta alaosastolta. 
Toimintailmoitukset täytetään lokakuusta lokakuuhun, jäsenmäärän osalta tuleva palautus on samalta ajalta. SRY:n rahastonhoitaja suorittaa maksut joulukuun aikana.

HUOM! Rottweilerkerhoille maksetaan toimintamäärärahaa ulkomuodontarkastuksista, luonnetesteistä, MH-luonnekuvauksista, AD-kokeista, koulutuksesta, rw-omistajakursseista, PEVISAn edellyttämistä terveystarkastuksista ns. joukkotarkastukset sekä SRY:n hyväksi tehdystä talkootyöstä!

Ulkomuodontarkastukset, luonnetestit, MH-kuvaus ja Ad-koe
Alaosastojen ja kerhojen järjestämissä ulkomuodontarkastuksissa tarkastetuista rottweilereista maksetaan toimintamäärärahaa. Lomakkeeseen merkitään tarkastuksen ajankohta, paikkakunta ja tarkastettujen rottweilereiden lukumäärä.
Alaosastojen järjestämiin luonnetesteihin, MH-kuvauksiin ja Ad-kokeisiin osallistuneista rottweilereista maksetaan toimintamäärärahaa. Lomakkeeseen merkitään kuvauksen/kokeen ajankohta, paikkakunta ja testattujen rottweilereiden lukumäärä.
200 pistettä/ rottweiler

Pk-koulutukset
Toimintamäärärahan piiriin kuuluvat koulutukset ovat sellaisia, joista on ilmoitettu Rottweiler-lehdessä, ja jotka ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia. Jos tiedottaminen on hoidettu jäsenkirjeellä tms. on se liitettävä toimintamäärärahahakemukseen. Vastaavia ovat myös samalla paikkakunnalla toimivien muiden palveluskoirayhdistysten kanssa yhdessä järjestetyt koulutukset, mikäli alaosasto on panostanut niihin omaa työtä ja hankkinut omat kouluttajat.
Kouluttajien koulutuskerroista on syytä pitää kirjaa pitkin kautta, vaikka toimintailmoituslomake palautetaankin vasta loppuvuodesta. Ei ole tarkoitus, että vasta vuoden lopulla kokoonnutaan miettimään montako kouluttajaa milloinkin on milläkin kentällä ollut. Koulutusohjaajan on helppo merkitä kalenteriinsa omat koulutuskertansa.
Jos alaosastolla on koulutuksia useilla paikkakunnilla, toimintailmoituslomakkeeseen merkitään erikseen kunkin koulutuskentän kouluttajien käyntikerrat. Tarvittaessa nämä kirjoitetaan erilliselle paperille. Ilmoituslomake täytetään juuri siinä muodossa kuin se pyydetään, eikä lasketa valmiiksi lukuja yhteen. Näistä tiedoista tehdään tilastoja, joten koulutuskerrat ja kouluttajien lukumäärät tulee näkyä erikseen. SRY:n ja alaosastojen omat koulutusleirit voidaan laskea mukaan toimintamäärärahan piiriin kuuluvana koulutuksena, muiden leirien mukaan ottamisesta päättää SRY:n hallitus.
20 pistettä/kouluttaja/koulutuskerta, hyväksytään enintään 4 kouluttajaa/koulutuskerta.

Järjestetyt palveluskoirakokeet
Toimintamäärärahaa maksetaan myös alaosastojen järjestämistä palveluskoirakokeista. Lomakkeeseen merkitään kokeen ajankohta, paikka, järjestetyt lajit ja luokat sekä kokeeseen osallistuneiden kaikkien koirien lukumäärä.
10 pistettä/osallistunut koira

Ensimmäisen koetuloksen saanut koira
Tämä tarkoittaa rottweileria, jonka kouluttamiseen alaosasto on pannut voimavarojaan. Maksun piiriin eivät kuulu koirat, joiden omistajat ovat alaosaston jäseniä, mutta joiden eteen alaosasto ei ole tehnyt mitään, vaan nämä ovat hankkineet oppinsa muiden yhdistysten koulutuksissa tai itsenäisesti. Toimintailmoitukseen merkitään myös missä lajissa tulos on saavutettu, esim. toko tai pajä. Sama koira voi saada pisteet eri koemuodoista. Alaosasto joka ei ole järjestänyt vuoden aikana koulutuksia, ei ole oikeutettu hakemaan toimintamäärärahaa tämän kohdan perustella.
HUOM! Tässä otetaan huomioon koirat, jotka ovat saaneet ihan ensimmäisen koetuloksensa ko. koelajissa. Muita tuloksia ei saa merkitä lomakkeeseen sekaannusten välttämiseksi.  
100 pistettä/ ensimmäinen BH-, toko-, rallytoko-, agility-, peha-, pejä-, vepe-, veto- tai pk-koetulos.

 
Kerhoillat
Toimintamäärärahaa maksetaan alaosastojen vuosikokouksista, kerhoilloista, lajiesittelyistä ja muusta sen kaltaisesta yhdessäolosta, joiden pitämisestä on ilmoitettu Rottweiler-lehdessä tai jäsentiedotteessa. Määrätylle pienryhmälle järjestetyt koulutuskauden avajais- tai päättäjäissaunaillat, luennot tms. eivät kuulu tähän kategoriaan. Myöskään alaosaston tuloja kartuttava tai osallistumismaksullinen toiminta, esim. lastenvedot, vartiointitehtävät, hierontakurssit eivät oikeuta toimintamäärärahaan.
PEVISAn edellyttämien terveystarkastusten ns. joukkotarkastukset ja oman koulutuskentän talkoot kuuluvat tähän kategoriaan.
5 pistettä/osallistuja

Talkoopäivät
Talkoopäivillä tarkoitetaan SRY:n, ei oman alaosaston / kerhon, eteen tehtyä talkootyötä. Talkootyöksi ei katsota toimintaa, josta on maksettu suurempi kilometrikorvaus kuin SRY:n hallituksen vuosittain hyväksymä korvaus. Jos alaosaston / kerhon jäseniä osallistuu esim. Rottishovi-toimikunnan järjestämiin talkoihin Rottishovissa tai SRY:n näyttelyiden (esim. Porvoon näyttely) järjestämiseen maksetaan osallistuneiden jäsenten lukumäärän mukaan. Myös alaosaston / kerhon jäsenen toimiminen valtakunnallisilla koulutusleireillä palkattomana kouluttajana katsotaan talkootyöksi. Talkoopäiviin lasketaan mukaan myös koiranäyttelyissä pidettävät infopisteet (järjestäminen ja niiden neuvontaan osallistuminen). Sen sijaan esimerkiksi oman koulutuskentän kunnostustalkoot, joulupukkina toimiminen alaosaston nimissä, paikalliset vartiointitehtävät, omien pk-kokeiden valmistelu ym. eivät kuulu toimintamäärärahan talkookäsitteeseen.
Tilastojulkaisun näyttelyarvostelujen kääntämis- ja puhtaaksikirjoitustyö= 2 talkoopäivää /kirjoitta-ja, Rottweilerin omistaja- kurssin järjestäminen = 2 talkoopäivää/kurssi.
200 pistettä/päivä.
 
Hallitus hyväksynyt 12.2.2017

TAKAISIN
Valtakunnalliset leirit

Valtakunnallisiksi leireiksi kutsutaan niitä alaosastojen ja rottweiler-kerhojen järjestämiä koulutusleirejä, jotka ovat kaikille jäsenille avoimia ja jotka järjestetään ensisijaisesti Rottishovissa. 
Valtakunnalliset leirit anotaan PK- toimikunnalta edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä. Eli ensi vuoden leirit tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä.
Valtakunnallisia leirejä sekä PK- toimikunnan järjestämiä koulutustilaisuuksia koskevat Rottishovin varaukset toimitetaan PK- toimikunnan toimesta Rottishovin isännille lokakuun 15 päivään mennessä.  Tämän jälkeen alaosastoilla ja kerhoilla on mahdollisuus varata Rottishovia omia tilaisuuksiaan varten lokakuun loppuun saakka, jonka jälkeen vapaana olevat ajankohdat ovat avoinna muille järjestöille / ryhmille.    
Valtakunnallisista leireistä toimitetaan budjetti kolmea kuukautta ennen leiriä SRY:n taloustoimikunnalle. Jos ilmoittautumisajan umpeuduttua näyttää siltä, että budjetti alittuu reilusti, otetaan yhteyttä taloustoimikunnan puheenjohtajaan. Leirin jälkeen SRY:ltä voi anoa tappion kattamista niillä ehdoin, mitä taloustoimikunnan puheenjohtajan kanssa on sovittu.


TAKAISIN

 

Mainospaikka Kaikki materiaali sivuillamme © Suomen Rottweileryhdistys ry
Kaakon Nettipalvelu 2010