ETUSIVU
UUTISET JA AJANKOHTAISTA
SRY
JÄSENYYS
ROTTWEILER
- Terveys
- Luonne
- Ulkomuoto
TOIMINTA
TULOKSET
PENTUVÄLITYS
TAPAHTUMAT
LINKIT
YHTEYSTIEDOT
PÄIVITYKSET
YHTEISTYÖKUMPPANIT

Royal Canin

LUONNE
 

LUONTEEN ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAKÄYTÖSKARTOITUS
 

Rotumääritelmä määrittelee rottweilerin luonteen: Pohjimmiltaan ystävällinen, rauhallinen ja lapsirakas; kiintyvä, kuuliainen, ohjattava ja työhaluinen. Olemuksesta näkyy alkukantaisuus; käytös itsevarmaa, lujahermoista ja pelotonta. Tarkkailee ympäristöä hyvin valppaasti.
 
Hylkäävinä virheinä rotumääritelmässä on luettelo: arkuus, säikkyys, pelkurimaisuus, paukkuarkuus, hyökkäävyys, liioiteltu epäluuloisuus ja hermostuneisuus.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LUONTEEN ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTA (päivitetty 26.4.2003)

Luonteen rotumääritelmää SRY on tulkinnut SKL-FKK:n hyväksymän LUONNETESTIN arvosteluperusteiden mukaisesti. Luonnetestin eri ominaisuuksille, jotka testissä arvioidaan numeroarvoin +3:sta -3:een, ja joihin liittyy arvoa kuvaava arvostelu (erittäin suuri, suuri, kohtuullinen, jne.), SRY on arvioinut rottweilerin luonnetta kuvaavat arvot seuraavasti:

TOIMINTAKYKY on luonteenominaisuus, jonka avulla koira kykenee toimimaan oikealla tavalla ilman ulkoista pakkoa, todellisten vaaratilanteiden tai luuloteltujen vaaravaikutusten keskellä joutumatta pelon valtaan, keskeyttämättä toimintaansa.
I Toimintakyky kerroin 15
+3 erittäin suuri
+2 suuri


TERÄVYYS on koiran taipumus reagoida vihamielisesti odottamattoman ärsykkeen sattuessa.
II Terävyys kerroin 1
+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua


PUOLUSTUSHALU on perinnöllinen ominaisuus asettua vaaratilanteessa puolustamaan ohjaajaansa ja itseään.
III Puolustushalu kerroin 1
+3 kohtuullinen, hillitty

TAISTELUHALU on perinnöllinen taipumus nauttia taistelemisesta itsestään, leukojen ja lihasten käytöstä.
IV Taisteluhalu kerroin 10
+3 suuri

HERMORAKENTEELLA tarkoitetaan koiran synnynnäistä vahva- tai heikkohermoisuutta, joka ilmenee kun koira syystä tai toisesta joutuu voimakkaaseen, vaihtelevaan sisäiseen jännitystilaan.
V Hermorakenne kerroin 35
+3 rauhallinen ja varma
+2 suhteellisen rauhallinen


TEMPERAMENTTI on kyky nopeasti reagoida ja järjestäytyneesti kohdata ympäristöärsykkeitä samoin kuin kyky nopeasti sopeutua muuttuneisiin tilanteisiin.
VI Temperamentti kerroin 15
+2 kohtuullisen vilkas

Myös temperamentin kohdassa vilkas +3 on piirteitä suoraan rottweilerin rotumääritelmästä, "Rottweiler tarkkailee ympäristöään hyvin valppaasti". Väärinkäsitysten välttämiseksi vilkasta ei kuitenkaan pidetä virallisena  tavoitteena, koska sana vilkas puhekielessä mielletään muuksi, mitä se luonnetestissä tarkoittaa.

KOVUUDELLA tarkoitetaan sitä, miten koira antaa epämiellyttävän tuntuisten järkytysten vaikuttaa vastaiseen toimintaansa.
VII Kovuus kerroin 8
+3 kohtuullisen kova

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS on koiran suhtautumista vieraaseen henkilöön
VIII Luoksepäästävyys kerroin 15
+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen


LAUKAUSPELOTTOMUUS testataan 9 mm paukkupanoksin terävyyskokeen jälkeen koiran ollessa kytkettynä seinään tai koiran puuhastellessa ohjaajan kanssa. Puuhailu on yleensä liikkumista ohjaajan kanssa tähän tarkoitukseen varatulla alueella, maaperän haistelua, leikkimistä ohjaajan kanssa tms.
Laukauspelottomuus
+++ laukausvarma
++ laukauskokematonROTTWEILERIN MH-PROFIILIN TULKINTA

Kuvauksessa mainitaan ääripäät, toivotut ja ei toivotut ominaisuudet. Rottweilerin MH-rotuprofiiliesitys on tehty vastaamaan Rottweilerin luonnetestin rotuprofiilia.
Ehdotetun Mh-profiiliesityksessä lomakkeessa on erikseen mainittu ainoastaan punainen =ei toivottu ominaisuus, vihreä=toivottu ominaisuus.

MH-ROTUPROFIILI - XLSTAKAISIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ROTTWEILEREIDEN KÄYTÖSKARTOITUS


SRY on yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa toteuttanut vuonna 2010 suomalaisten rottweilereiden luonnetta kartoittavan kyselytutkimuksen.
Kyselyllä keräsimme tietoa suomalaisten rottweilereiden luonteesta sekä koiraharrastajien
että tutkimuksen käyttöön. Yhteensä Käytöskartoitukseen osallistui 544 aikuista ja 38 nuorta koiraa.
 
Helsingin Yliopisto on julkaissut seuraavia tutkimuksia pohjautuen Rottweilerin käytöskartoituksesta saatuun materiaaliin:
*  Ensimmäinen yhteenveto: PDF
* Perinnöllisyyspuolen gradu:  PDF
 
Tutkimuksen toteuttavat:

Helsingin Yliopiston
·   Eläinlääketieteellinen tiedekunta
·   Kotieläinjalostuksen laitos
·   Koiran geenit –tutkimusryhmä
 
Lisätietoja tutkijalta: Sanni Somppi, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteenlaitos
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus


 
  TAKAISIN
Mainospaikka Kaikki materiaali sivuillamme © Suomen Rottweileryhdistys ry
Kaakon Nettipalvelu 2010