ETUSIVU
UUTISET JA AJANKOHTAISTA
SRY
JÄSENYYS
ROTTWEILER
- Terveys
- Luonne
- Ulkomuoto
TOIMINTA
TULOKSET
PENTUVÄLITYS
TAPAHTUMAT
LINKIT
YHTEYSTIEDOT
PÄIVITYKSET
YHTEISTYÖKUMPPANIT

Royal Canin

TERVEYS


JLPP SAIRAUDEN KUVAUS

JLPP näytteenotto-ohje

 
 

TERVEYSKYSELY
 

GEENITUTKIMUS


ÄKILLISET KUOLEMAT
 

PITKÄIKÄISYYSPROJEKTI
 
 

JLPP Sairauden kuvaus pdf

JLPP näytteenotto-ohje


Ohjeet JLPP testin ottamiseen, koiran identifioimiseen näytteen oton yhteydessä ja tietojen lähettämiseen SRY:lle. JLPP Ohje
TERVEYSKYSELY

Terveyskyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa rodussamme ilmenevistä sairauksista, joita emme kennelliiton virallisilla kuvantamismenetelmillä saa tietoomme. 
 
Terveyskyselyn tuloksia julkaistaan aika ajoin lehdessä, mutta niitä päivitetään nettisivuille tasaiseen tahtiin. Yhdistys ei kuitenkaan julkaise tietyn koiran, kasvattajan tai linjojen tietoja missään materiaaleissaan. Kaikki vastaukset ja tiedot julkaistaan koko rodun näkökulmasta. 
 
Jatkon kannalta toivomme, että jos olet täyttänyt terveyskyselyn, mutta koirasi tilanne muuttuu vuosien varrella täyttäisitte kyselyn uudestaan, jotta tietoja saadaan päivitettyä. Kyselyn voi täyttää myös jo kuolleista koirista, jonka terveydellisen tilanteen omistaja muistaa.
TERVEYSKYSELY
 
Tässä yhteenvetoa terveys/sairauskartoitukseen tehdyistä ilmoituksista alueittain koottuna:

Sydän
Tuki ja liikuntaelimet
Kasvaimet
Silmäsairaudet
Autoimmuuni ja ihosairaudet
Allergiat
Muut sairaudet


Kiitoksia jokaiselle terveys/sairauskartoituslomakkeen palauttaneelle! Te mahdollistatte rotumme terveystilanteen tarkkailun.
PITKÄIKÄISYYS-PROJEKTI

         


Pitkäikäisyys ja elinvoima ovat rotukoirajalostuksessa jatkuva haaste.
Pitkäikäisyysprojektissa SRY keräsi vuosina 2007-2009 tietoja pitkäikäisistä rottweilereista. Koirien omistajat saivat ilmoittaa kriteerit täyttävien koirien tiedot tähän projektiin.

Raja-arvoksi ilmoitetuille koirille asetettiin yli 10 vuoden ikä ja ettei koira sairasta jatkuvaa hoitoa tai lääkitystä vaativaa sairautta.

Edellä mainitut kriteerit täyttävistä koirista jalostustoimikunta halusi tiedot, joilla voitaisiin mahdollisesti löytää kannastamme keskimääräistä pidempi-ikäisiä yksilöitä tai jopa linjoja. Tiedot jo edesmenneistä kriteerit täyttävistä koirista otettiin myös vastaan.

Tässä dokumentti joka sisältää tiedot kaikista Pitkäikäisyysprojektiin ilmoitetuista koirista: DOCTAKAISIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÄKILLISET KUOLEMAT
 

Sydänsairaudet rottweilerilla

Terveys/sairauskartoitukseen ilmoitetuista koirista n. 5 %:lla on diagnosoitu sydänvika tai -sairaus. Noin puolella näistä tapauksista on todettu synnynnäinen sivuääni sydämessä. Suurimmalle osalle näistä koirista sivuäänestä ei ole ollut haittaa elämänsä aikana, osa on jopa kadonnut iän myötä. Diagnosoiduista koirista 50 % on kuollut sydänpysähdykseen. Suurimmassa osassa tapauksista äkilliseen kuolemaan johtaneita syitä ei ole selvitetty. Jatkossa olisikin hyvä selvittää patologisesti sydänpysähdyksen syy.Sydänpysähdysten tutkiminen - Sydäntutkimusprojekti

SRY:n hallitus yhdessä jalostustoimikunnan kanssa ovat kokouksissaan keskustelleet sairauskartoituksen myötä esiin tulleista ongelmista ja pitäneet tärkeänä ryhtyä selvittämään syitä äkillisiin sydänpysähdyksiin.
SRY aloitti vuoden 2006 alusta sydäntutkimusprojektin, jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa syitä rottweilereiden äkillisiin kuolemiin.
Tähän mennessä olemme saaneet neljä patologinvastausta, joista yhdellä todettiin hypertrofinen kardiomyopatia, kahdella äkillinen sydänperäinen verenkiertohäiriö/ sydänpysähdys. Yhden koiran kuolinsyy ei liittynyt sydänperäisiin sairauksiin. On tärkeää selvittää onko kyseessä sydänsairaus vai jokin muu piilevä sairaus, joka on aiheuttanut koirien kuoleman. Tämän johdosta toivomme omistajia jatkossa lähettämään koiran EELA:an patologille tutkittavaksi.

Yhdistys jatkaa edelleen projektia. Mikäli "terve" aikaisemmin oireilematon alle 6 vuotias rottweiler kuolee äkillisesti ilman selvää syytä, yhdistys maksaa patologin tutkimuksen.  

Lisätietoja ja käytännön ohjeita:

Laura Pitkänen: 040 721 5443 tai  laura.p.pitkanen(a)gmail.com


TAKAISIN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GEENITUTKIMUS

Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteen laitoksella on käynnissä koirien geenitutkimusprojekti. Lisätietoa tästä projektista löytyy tutkimushankkeen omilta sivuilta www.koirangeenit.fi

SRY on osallistunut geenitutkimukseen vuodesta 2007 alkaen. Yhdistyksen osallistuminen perustuu


1) geeninäytteenottojen järjestäminen geeninäytteiden keräämisen mahdollistamiseksi,
2) tarvittavien koirien etsintään geeninäytteenottoa varten, jotta saadaan terve ja sairas sisarpari tutkimukseen mukaan, ja
3) geenitutkimuksesta tiedottamiseen jotta yhdistyksen jäsenet osallistuvat projektiin.Geenilöydöt mahdollistaisivat DNA-testit roduille perinnöllisten sairauksien vastustamiseksi.


Käynnissä olevat geenitutkimukset rottweilerille:


Harmaakaihi (HC)

Rottweilereiden osalta harmaakaihiprojekti on aktiivisesti käynnissä ja etenee jatkuvasti. Tähän mennessä 19 geeninäytettä on toimitettu projektiin harmaakaihia sairastavasta koirasta. Tämä näytemäärä on hyvä alku
kaihitutkimukseen, mutta edelleen tarvitaan lisää näytteitä. Muiden rotujen osalta tehtyjen analyysien perusteella tämä näytemäärä ei  vielä riitä harmaakaihigeenin paikantamiseksi.

Töpöhäntäisyys

Töpöhäntätutkimuksessa töpöhäntäisyyteen on paikannettu geenivirhe, joka aiheuttaa töpöhäntäisyyden usealla eri rodulla. Rottweilereilla tämä geenivirhe ei kuitenkaan selitä töpöhäntäisyyttä. Tähän tutkimukseen
kerätään edelleen lisää näytteitä, jotta myös rottweilereilla voitaisiin töpöhäntäisyyden aiheuttava geeni tunnistaa.

Epilepsia

Rottweiler populaatiossa on jonkin verran epilepsiaa, joka on hyvin ikävä sairaus. Epilepsia on koirien yleisin hermostosairaus. Se voi johtua perinnöllisistä ja ei-perinnöllisistä syistä. Perinnöllistä epilepsiaa esiintyy lähes joka rodussa.

Terveet vanhukset

Vanhemmilla koirilla todennäköisyys sairastua perinnölliseen sairauteen on pienempi  kuin nuoremmilla rodun edustajilla. Tämän takia terveiden vanhusten näytteet ovat tutkimukselle erittäin arvokkaita, sillä niitä voidaan hyödyntää missä tahansa projektissa.


Osallistuminen geenitutkimukseen

Jokainen rottweilerin omistaja voi osallistua geenitutkimukseen. Ottamalla koirastasi geeninäytteen (verinäyte) ja palauttamalla sen tutkimusprojektiin, autat tutkijoita ja sitä kautta SRYtä viemään rottweileria tulevaisuudessa terveempään suuntaan!
Geeninäytteen voit antaa koirastasi SRYn järjestämässä geeninäytteenottotilaisuudessa, taikka omalla eläinlääkärilläsi.Voit linkittää oheisen bannerin osoitteineen sivuillesi, mikäli olet mukana geenitutkimuksessa.

 

TAKAISIN

 

Mainospaikka Kaikki materiaali sivuillamme © Suomen Rottweileryhdistys ry
Kaakon Nettipalvelu 2010